Canzoni, filastrocche, satire

Canzoni, filastrocche, satire (1)

Povëra donna, povëra donnapë rë pucë la nottë nën dormëpë rë pucë e pë rë…